Privacy statement 

Neemmee.nl is één thuisbezorgservice waar mensen eten kunnen bestellen bij hen favoriete restaurant. Neemmee.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het bezorgen van de maaltijden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Neemmee.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@neemmee.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Neemmee.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze cookie verklaring: https://neemmee.nl/page-cookie-s

Waarom we je gegevens gebruiken 

Neemmee.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de restaurants de bezorggegevens van klanten te kunnen verstrekken. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert neemmee.nl jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 Als je daarmee bij je bestelling hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wil je je later aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. 

Websites van derden 

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Neemmee.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Neemmee.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden. 

Delen met restaurants 

Neemmee.nl verstrekt jouw gegevens (bestelling, voor- en achternaam, adres en telefoonnummer) aan de restaurants, zodat de restaurants jouw bestelling kunnen bezorgen. Restaurants zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Delen met anderen (niet zijnde restaurants) 

Neemmee.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Beveiliging 

Neemmee.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@neemmee.nl. 

Betaalgegevens 

We slaan GEEN betaalgegevens – zoals je PayPal- en creditcardgegevens, je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Wij gebruiken Mollie voor online betalingen, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw privacy op mollie.com.